Mnohé ženy řeší problém s otěhoněním, proto jsme kontaktovali IVF specialistu z brněnské kliniky Reprofit, abychom se získali odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Jaké informace byste od pacientky požadoval pro zjištění, zda má problém s početím?

Rozhodně je třeba znát informace o jejích cyklech, proto je dobré aby každá žena měla přehled a vedla si záznamy. Je potřeba znát délku a pravidelnost menstruačního cyklu, délku snahy o těhotenství, za se v její anamnéze vyskutuje nějaké chronické(opakující se) onemocnění. Pokud již absolvovala nějaké vyšetření, tak výsledky z toho vyšetření, například hormonální profil, UZ, spermiogram partnera.

Jak lze definovat nepravidelný cyklus?

Pravidelný menstruační cyklus obvykle trvá 28-29 dní s možnou odchylkou +- až 7 dní, v opačném případě lze cyklus označit za nepravidelný.

Jaké jsou hlavní příčiny nepravidelného cyklu a jak postupovat při zjištění nepravidelného cyklu?

Mezi nejčastější příčiny nepravidelného cyklu patří hormonální poruchy v souvislosti se syndrmem polycystických ovarií, stresem, cestováním, kojením, dále v období před menopauzou a při předčasném ovariálním selhání. Nepravidelnost může způsobovat i zvýšená hladina prolaktinu a onemocnění štítné žlázy. Řešení závisí na příčině. Po vyloučení organické příčiny (např. polyp, myom, cervicitida, karcinom děložního čípku), resp. po odstranění vyvolávající příčiny, je-li plánováno těhotenství, je možným řešením indukce ovulace a podpora luteální fáze.

Po jak dlouhé době, co žena zjistí, že má nepravidelný cyklus (opakovaný), by měla navštívit gynekologa?

Rozhdoně je třeba řešit problém, kdy se nepravidelnost obejvuje 2x-3x.

Jak často by měla žena navštěvovat gynekologa?

V rámci preventivních prohlídek při negativních cytologických nálezech 1x ročně.

Jak často by měla navštěvovat gynekologa, pokud chce počít dítě?

Kontroly jsou možné 1x měsíčně za účelem průkazu ovulace, její indukce a případně časování pohlavního styku. Frekvence návštěv ale velmi závisí na příčině neplodnosti.

Za jak dlouho by měla vyhledat gynekologa po tom, co se snaží neúspěšně otěhotnět?

Je-li snaha o těhotenství delší než 1 rok, měl by být pár odeslán na specializovanou kliniku pro léčbu neplodnosti. Je tedy vhodné sledovat 12 cyklů za sebou a zaznamenávat si, jak dlouho trvaly, využít možnosti ovulačních testů, nebo nechat ovulaci prokázat prostřednictvím gynekologa a ultrazvuku.

Je rozdíl mezi pacientkou, které je například 26 let a pacientkou po 30 roku věku?

Při pravidelném cyklu a pohl. styku do věku cca 30 -32 let bych toleroval snahu o koncepci přirozenou cestou 1 rok. U starších pacientek zejména nad 35 let bych doporučil některá  vyšetření již dříve, klidně již po ½ roku snažení.

Pokud žena užívá hormonální antikoncepci, je po jejím vysazení prodleva ve schopnosti počít?

Ne, žena může otěhontět ihned po vysazení hormonů.

Jaké zdravotní problémy (nejčastější) u ženy mohou mít vliv na plodnost?

Syndrom polycystických ovarií, anovulace, endometrióza, předčasné ovariální selhání, operace v malé pánvi, pohlavně přenosné choroby, stres, obezita, VVV rodidel, chornická onemocnění (např. diabetes mellitus).

Pokud žena některý z nich má, jak byste dál postupoval k cíli otěhotnění?

Nejprve je nutno stanovit diagnózu, následně je možné zvolit vhodný léčebný postup, který bude u každé příčiny odlišný.

 Měl by pohlavní styk být denně v plodných dnech, nebo má četnost vliv na kvalitu spermií, nebo jejich množství?

Pokud nevíme dle ultrazvuku dobu ovulace, pak je pohlavní styk v těchto dnech ideální obden.